Porez na kriptovalute

Tech

Porez na kriptovalute

Uloži u kriptovalute

Najbolje i najsigurnije mjesto za kupovinu i prodaju kriptovaluta po najboljim cijenama

Porez na kriptovalute

Iako egzistiraju desetak godina, kriptovalute su postale javna tema tek nedavno. Možemo reći kako je 2021. godina potpune ili barem potpune afirmacije kriptovaluta u javnim medijima pa samim time i kod prosječnog građanina. Sve veći broj ljudi uviđa mogućnosti investiranja i velike zarade u svijetu kriptovaluta, pa su države bile primorane regulirati tržište. Države nemaju utjecaja na samo tržište kriptovaluta i mjenjačnice, međutim porez na kriptovalute uvodi sve više država.

Naplata poreza počinje onog trenutka kada investitor zaradu od kriptovaluta pretoči u klasični novac i priznate svjetske valute. Kriptovalute nisu samo valute, ali je segment plaćanja pomoću kriptovaluta najlakše shvatiti i najlakše ga je primijeniti u svakodnevnom životu. Glavna ideja vezana za kriptovalute je potpuno neovisno plaćanje i slanje sredstava, putem kriptovalute, gdje nije potrebna treća osoba ili institucija koja bi nadzirala transakcije. Kako su ovakve transakcije sve veće i sve veći broj ljudi kupuje kriptovalute, pa samim time i zarađuje velike iznose, države su odlučile uvesti porez na kriptovalute.

Porez na kriptovalute u Hrvatskoj

Porez na kriptovalute u Hrvatskoj dugo nije bio reguliran, niti se plaćao. Hrvatska je kao i većina drugih država dugo negirala važnost kriptovaluta i mogućnost da ova tehnologija osvoji svijet ekonomije. Naravno, kako kriptovalute nezaustavljivo osvajaju tržište i postaju dio svakodnevice, države su napravile logičan potez i prihvatile trgovanje kriptovalutama. Hrvatska je uvela, bolje reći stavila je kriptovalute pod povećalo, kroz porez na dobit ostvarenu trgovanjem kriptovalutama i to u iznosu od 10 %.

Zakon se ne odnosi direktno na kriptovalute, već zakon pokriva sav porez na ostvareni dohodak po kapitalnoj dobiti. Kapitalna dobit je razlika između iznosa koji je investitor uložio i onoga iznosa koliko je investicija vrijedila u trenutku prodaje. Porez na kriptovalute u Hrvatskoj se plaća do kraja veljače za prethodnu godinu, a kapitalnu dobit dužan je prijaviti svaki porezni obveznik. Uz porez na kapitalnu dobit, investitor je dužan platiti u prirez. Prirez ovisi o mjestu gdje je prijavljen investitor.

Kako se računa porez na kriptovalute

Porez na kriptovalute u Hrvatskoj može se vrlo jednostavno izračunati. Od kapitalne dobiti izračuna se 10 % iznosa. Na primjer, ako ste na početku u određenu kriptovalutu investirali 10 000 kuna i ako je vrijednost kriptovalute porasla 10 puta od trenutka kada ste investirali, dolazimo do iznosa od 100 000 kuna vrijednosti vaše investicije.

U trenutku kada poželite kapitalizirati dobit, isplatiti dobit, morat ćete platiti 10 % od iznosa od 90 000 kuna, što je daje iznos od 9000 kuna. Iznos od 90 000 kuna dobili smo oduzimanjem od iznosa 100 000 kuna početni iznos investicije od 10 000 kuna. Također, na iznos od 9000 kuna poreza, mora se platiti i prirez koji ovisi o vašem mjestu stanovanja. Ako živite u Zagrebu, prirez iznosi 19 %, pa ćete u tom slučaju u gradsku blagajnu morati uplatiti dodatnih 1710 kuna. Porez na kriptovalute u Hrvatskoj i plaćanje istoga može se izbjeći, na način da se investicija ne kapitalizira u roku od 2 godine. Ako se odlučite na isplatu investicije nakon 2 godine, u tom slučaju ne plaćaju se porez i prirez.

Tagovi:

Uloži u kriptovalute

Najbolje i najsigurnije mjesto za kupovinu i prodaju kriptovaluta po najboljim cijenama