Antisocijalni poremećaj osobnosti je oblik kroničnog psihičkog poremećaja kod osoba koje ne razlikuju dobro i loše. Osobe sa ovim poremećajem imaju svoj način razmišljanja i doživljavanja situacija, t