Poremećaj ličnosti možemo opisati kao poremećaj koji se odvija u glavi pojedinca. Navedeno stanje se krene razvijati već tijekom ranog djetinjstva pa sve do adolescencije i odraslog doba. Navedeni por