Poremećaji hranjenja ozbiljna su stanja koja loše utječu na zdravlje, sposobnost funkcioniranja te zdravlje. Poremećaji hranjenja javljaju se kada se previše fokusirate na svoju težinu,