FSI, skraćeno od Foreign Service Institute je poznati sistem koji može rangirati jezike prema tome koliko je vremenski potrebno da se oni nauče. Nedavno je objavljena lista najtežih jezika na svijetu,