Poliartritis je naziv za upalu više zglobova te predstavlja jedan od oblika kroničnog reumatoidnog artritisa. Radi se o kroničnoj, autoimunoj bolesti kojoj uzrok nije poznat te je specifičan po tome š