Prvi spoj je važan korak u potencijalnom započinjanju veze. Može vam netko biti fizički poprilično privlačan, no ukoliko na spoju ne kliknete, teško da ćete izaći na neki sljedeći spoj ili stupiti u v