Pisanje je jedna od najvažnijih vještina na koju se oslanjamo svaki dan u životu. Osim toga, to je vrlo složen proces, jer uključuje motoričku koordinaciju, pamćenje i razmišljanje o riječima. Kada se