Ioni, kemijske tvari koje mogu biti pozitivno ili negativno nabijeni otopljene u vodi daju tekućini elektricitet nazivaju se elektroliti. Ovi ioni koji mogu biti anioni i kationi ovisno jesu li poziti