Sve što nas okružuje je sastavljeno od najmanjih atoma. Atome pronalazimo u prirodi, stvarima koje nas okružuju, apsolutno svemu. Sami atomi se razlikuju u njihovoj veličini, strukturi i samoj složeno