Nekoliko je načina kako pretvoriti pdf u word format dokumenta. Adobe kompanija razvila je PDF datoteke, koje se danas najviše koriste za slanje dokumenata. PDF datoteke prvenstveno se koriste za slan