Tko su bili partizani u Hrvatskoj? Partizani su pripadali Narodnooslobodilačkom pokretu, te su time pripadali organizaciji jugoslavenskih partizana. Postojanje prvih partizana u Jugoslaviji u Hrvatsko