Paronihija se opisuje kao akutna, ponekad i kronična upala tkiva ili infekcija koja nastaje u području nokta. Akutni oblik je najčešće uzrokovan bakterijama i nešto rjeđe gljivicama. Kako bakterije do