Koliko je sati? Nađemo se u 19: 00 h kod sata na Trgu. Moram predati zadaću do jutra. To su samo neki od primjera koji dokazuju koliko nam je bitni praćenje vremena u životu. Međutim, to nije odlika s