Odinofagija je bolno gutanje koja se može javljati istovremeno sa disfagijom otežanim gutanjem. Uzroci bolnog gutanja mogu biti razna patološka stanja kao što su na primjer infekcije, tumori, ulkusi,