Očuvanje zdravlja svakome od nas treba biti na vrhu liste prioriteta. Ipak, godine sa sobom vuku i određene bolesti. Kako smo stariji, primjećujemo da se javljaju određeni bolovi koje prije nismo isku