Orgalutran je lijek koji se koristi u reproduktivnoj medicini za regulaciju ovulacije kod žena koje prolaze kroz postupak potpomognute reprodukcije, kao što je in vitro oplodnja. Otopina koristi se za