Apneja koja se javlja tokom spavanja je zapravo poremećaj spavanja gdje prestaje disanje na kratke periode tokom sna. Ako vam osoba koja spava pored vas uporno govori da tokom noći glasno hrčete, te s