Traheotomija je postupak u kirurgiji kojim se na dušniku radi otvor rezom na vratu. Taj otvor se naziva traheostoma, a otvor se kirurškim rezom radi u slučajevima kad dolazi do začepljenja dišnih pute