Opstrukcija će podrazumijevati potpuni ili djelomični prekid prolaza otpadnih tvari kroz crijeva. Ona se može pojaviti bilo gdje na tankom ili debelom crijevu, a dijeli se na djelomičnu te potpunu. Di