Trovanje ugljičnim monoksidom je nešto što se nažalost često događa u svijetu. Ugljični monoksid je veoma opasan plin koji se vrlo teško može detektirati, jer ovaj plin nema niti boje niti mirisa niti