U današnjem modernom dobu, mnogi od nas se dopisuju preko poruka putem bilo neke aplikacije ili pak društvene mreže. Osim što se možemo na taj način održavati komunikaciju s našim voljenima ili prijat