Olumiant je lijek koji se koristi u medicini za liječenje određenih autoimunih bolesti, a sadrži u sebi aktivnu tvar baricitinib. Olumiant je inhibitor janus kinaza koji djeluje na imunološki sustav i