Porodiljna naknada se može opisati kao financijska potpora koju ostvaruju novi roditelji prilikom rođenja ili posvajanja novog djeteta. Iznos koji se dobiva prilikom porodiljnog ovisi o mnogo faktora,