Sifilis je spolno prenosiva bolest koju uzrokuje bakterija Treponema pallidum. Bolest je poznata još od 15. stoljeća, kada je bila prisutna u epidemijskom obliku i ubijala veliki broj ljudi. Glavni ob