Neuroza je zajednički naziv za mnoge mentalne i psihološke poremećaje. Radi se o blažim poremećajima kod kojih oboljeli pojedinac može normalno funkcionirati u društvu. Neuroze nemaju fizičke uzroke t