U ljekarušama starih civilizacija nema nijednog opisa nalik psorijazi, ali u Antici je Hipokratovaškolaostavila detaljan zapis o ovoj bolesti (oko 460 g. p. n. e. ), a Galen je ljuskavu crvenu kožu na