Kako provjeriti da li me slikao radar pitanje je koje stvara veoma neugodan osjećaj, dok pretpostavljate da vas je slikao policijski radar. Nekada nije potrebno činjenično znati da li vas je slikao ra