Zakon o općem upravnom postupku uređuje svaki posao koji tijela vlasti obavljaju, odnosno definira načine i modele kako obaviti dužnosti, zadatke i riješiti probleme s kojima se neko javno tijelo bavi