Ljepota i zdravlje

Enterovirus - uzrok, simptomi, liječenje

Enterovirus pripada virusima iz porodice Picornaviridae te se dijele u nekoliko tipova virusa unutar koji postoji veliki broj podtipova tog virusa. Jedan lanac virusa RNA ribonukleinske kiseline sadrž

Ljepota i zdravlje

Što su mutacije

Mutacije su promjene genetskoj materijala stanice koje se događaju nasumično. Ukoliko se mutacije dogode u spolnoj stanici odnosno u DNK-u, onda se one trajne i nasljedne. Mnogobrojne stvari mogu uzro