Zanimljivosti

Molitva za pokojne

Moljenje i molitva za pokojne nema velikog smisla za ljude koji ne pripadaju vjernicima, naročito katoličke vjere. Za katolike je važan dio vjere tradicijski moliti za pokojnika. Molitva za pokojne po