Zanimljivosti

Molitva u ime isusovo

Isus ima moći učiniti sve i ostvariti sve u skladu sa Božjom Riječi, Isus je Sin Božji koji nosi slavu svoga oca dragog Boga. Molitva u ime Isusovo znači moliti se u njegovo ime i uputiti molitvu Bogu