Molitva u ime isusovo

Zanimljivosti

Molitva u ime isusovo

Zašto se izgovara molitva u ime Isusovo

Isus ima moći učiniti sve i ostvariti sve u skladu sa Božjom Riječi, Isus je Sin Božji koji nosi slavu svoga oca dragog Boga. Molitva u ime Isusovo znači moliti se u njegovo ime i uputiti molitvu Bogu Ocu kako bi Vaše molitve preko Isusa Krista bile ostvarene. Moliti u Isusovo ime znači moliti se iskrenog i otvorenog srca prema Božjoj volji.

U Isusovo ime moliti znači postupati ispravno prema Bogu i molitvom ostvariti da vas Bog čuje. A kada znate da vas dragi Bog čuje i sluša, sigurni ste da ćete dobiti sve što ste zaslužili i da ćete u svom životu dobiti sve ono što vam je dragi Bog namijenio.

Molitva u ime Isusovo znači moliti za stvari koje će slaviti veličinu Isusa Krista i odati mu dužnu počast. Na kraju molitve potrebno je naglasiti da je ta molitva izrečena u ime Isusovo, međutim to nije neka čarobna riječ već doista i trebate živjeti u skladu sa Božjim zapovijedima.

Za što služi molitva u ime Isusovo

Isus u svojim pozivima na molitvu poziva i da se slijedi Božja Volja. Molitva u ime Isusovo je jedna od najmoćnijih molitvi, jer kada se molite u ime Isusovo vi se pouzdajete u ime Božje i tokom molitve obuzima vas Božja Milost. Molitva u ime Isusovo nije samo izražaj vaše volje, nego izražava Volju Božju jer se vi direktno obraćate Njegovom Sinu.

Isus će vam uvijek dopustiti da koristite njime u svrhu molitve, kada u molitvi koristite njegovo ime vi se njemu predajete, predajom Isusu vi priznajete da je On vaš i vi ste Njegovi. U ime Isusa Krista tražite da vi budete u skladu sa dragim Bogom sa ljubavlju i milosti koju će vam dragi Bog dati.

Jedno su takve molitve vrijedne jer kada koristite ime Isusa Krista vaše poštovanje prema njemu ne može biti veće nego što ga u trenu molitve poštujete. Moliti trebate u potpunoj ljubavi, otvorenog srca i čistog duha, te ostvariti vjeru i poštovanje prema Isusu Kristu. Kada tražite nešto u Njegovo ime, onda se trebate moliti u skladu sa Njegovom voljom koja se ostvaruje kroz njegovu riječ.

Molitva u ime Isusovo i njeno ispunjenje

Veličina Isusa je u Njegovoj predaji svome Bogu Ocu, a Isusova volja i veličanstvenost upravo leže u Isusovoj predanosti dragome Bogu. Molitva u ime Isusovo prema Božjoj riječi će biti provedena i ispunjena. Moć, Milosrđe i Volja Isusa Krista će biti poslušane i ispunjene.

Kada istinski vjernik otvorenog srca i čistog duha moli i time se predaje dragome Bogu, ta osoba može umjesto neke druge osobe nadoknaditi nedostatak druge osobe da se preda dragom Bogu i Božjoj volji. Možete se moliti i za nekog drugog u ime Isusovo. Osoba vjernik koji je istinski vođen Božjom riječi ponaša se u skladu sa Božjom Voljom i upravo molitva u ime Isusovo to omogućuje vjernicima da se mole i za druge.

Isus će uvijek dati svakom istinskom vjerniku neograničenu moć u svim stvarima i pravo da može koristiti Njegovo ime u svakoj situaciji koja je u skladu sa Božjom Riječi. Kada se molite u ime Isusa Krista, možete očekivati odgovor i uslišanje vaših molitvi prema vrijednostima Božje snage i volje. Možete se moliti u Isusovo ime ako ste istinski vjernik koji živi u skladu sa Božjom voljom i istinski se predao Božjoj volji.

Tagovi: