Zanimljivosti

Molitva svetom anti

Sveti Ante je svetac koji pomaže ljudima u raznim nedaćama, zaštitnik je braka, žena, bolesnih, djece i potlačenih. Molitva Svetom Anti je obraćanje ovom svecu kada tražimo pomoć od Svetog Ante ili u