Metanska kiselina je jedna od brojnih kemijskih stvari koje nam mogu jako koristiti u svakodnevnom životu. Metanska kiselina dolazi još pod nazivom mravlja kiselina. O kakvom spoju se radi? To je ništ