Što je menisk

Što je menisk

Menisk ili meniskus je hrskavičasta struktura u tijelu koja se nalazi u zglobu. Najčešće se nalazi u koljenu, ali postoje i meniskusi u drugim zglobovima poput zgloba ručnog zgloba i kuka, ali u manje