Memantin je lijek koji se koristi kod pacijenata sa znakovima Alzheimerove bolesti. Gubitak pamćenja kojeg povezujemo s ovom bolešću ima veze sa ometanim živčanim impulsima koji su ključni za našu spo