Max tv jedan je od najpopularnijih tv – operatera s velikim brojem kanala i drugih usluga. Samorazumljivo je da ukoliko imate maxtv, sve te pogodnosti već znate. Isto tako, moguće je da ako ste tek do