Masoni ili drugim nazivom slobodni zidari, iako sa strukom zidarstva danas ovaj pojam nema puno veze su zapravo skupine uglednih ljudi koji se udružuju sa ciljem moralnog i duševnog razvoja ljudi. Cil