Magareće mlijeko se od davnina spominje kao dodatak zdravlju i ljepoti. Za Kleopatru se govorilo da se ona kupa u magarećem mlijeku kao tretman za njegu kože. Danas je mlijeko od magarca postao popula