Odlučite ste se baciti u poduzetničke vode i pokrenuti svoj vlasiti posao. Odlučiti ste se što ćete raditi i kako će Vam se zvati poduzeće, no nemate još logo. Ključno je stvoriti odgovarajući vizualn