Ljubomora – što je i kako je se riješiti

Ljubomora – što je i kako je se riješiti

Ljubomora se kod ljudi događa kao rezultat osjećaja straha, nesigurnosti i tjeskobe, te i zbog negativnih misli koje imaju kada se nalaze u nekoj situaciji gdje se ne osjećaju 100 posto sigurno. Osobe

Ljubomoran je a nismo u vezi

Ljubomoran je a nismo u vezi

Ljubomora je osjećaj koji danas možemo opisati na dva načina. Možemo ju shvatiti kao osjećaj da je nekome stalo do nas i da nas na jedan način žele zaštititi i imati samo za sebe. Drugi i najčešći nač