Lijek Imbruvica je djelotvoran lijek kod liječenja raka, kroničnog limfocitne leukemije. Ovaj se lijek koristi kao mono-lijek, ali i u kombinaciji sa drugim lijekovima za liječenje limfocitne leukemij