Od čega se sastoji liječnički pregled za posao ovisi o poslu kojim se bavite. Postoji standardna procedura i broj pregleda za uobičajeni liječnički pregled, bez obzira na to kojim se poslom bavite. Me