Sukladno novim mjerama Stožera civilne zaštite za sprječavanje širenja COVID – a donesene su nove mjere vezane za sve one koji su zaposleni u javnom i državnom sektoru. Naime, mnogi ne mogu na posao b