Lamal je antiepileptik koji se koristi za liječenje epilepsije i bipolarnog poremećaja. Epilepsija je kronična bolest koja uzrokuje ponavljajuće epileptičke napadaje, a bipolarni poremećaj karakterizi