Facebook je najraširenija digitalna društvena mreža na svijetu koja broji nekoliko stotina milijuna korisnika. Facebook se razvio početkom 21. stoljeća i do danas predstavlja nosioca inovacija u onlin