Sport je danas sastavni dio života i na sreću sve više ljudi shvaća koliko je važna tjelesna aktivnost kako se bi održalo zadovoljavajuće zdravstveno stanje. Kako mnogi počinju sa vježbanjem i bavljen