Biootpad je otpad koji je biorazgradiv, a radi se o ostatcima hrane, te o vrtnom i zelenom otpadu. Recikliranje je jedini izlaz iz trenutne situacije gdje svi pojedinačno stvaramo previše otpada. Naža