Kondilomi su genitalne bradavice koje nastaju radi humano papilomavirusa. Kako prepoznati kondilome? Navedene bradavice se najčešće pojavljuju na spolnim organima oba spola, a one mogu biti velike ili